RUKO

Od novembra 1990. godine, sedište RUKO GmbH se nalazi u Holcgerlingenu (blizu Štutgarta). Savremena zgrada ima korisnu površinu od oko 6.800 m². Približno 1.300 m² pripada kancelarijskom prostoru centrale, 2,400 m² proizvodnom prostoru a 3.100 m² prodavnicama. Zadovoljstvo kupaca zahvaljujući konstantno visokom nivou kvaliteta. RUKO je poslovao u skladu sa ovom krilaticom od osnivanja pa do danas. RUKO OHG je osnovan u novembru 1974. u Beblingenu. U julu 1980. godine je reorganizovan u RUKO GmbH Precision Tools. Tada je preduzeće preusmerilo svoje aktivnosti na proizvodnju alata za bušenje i sečenje.