Brano

BRANO GROUP a.s. (akcionarsko društvo) je nastalo kada je preduzeće BRANO a.s. postalo deo akcionarskog društva ATESO 2000. godine. Kamen temeljac osnivanja BRANO GROUP su sada preduzeća BRANO a.s., BRANOROS a.s. koje posluje u Ruskoj Federaciji, i manji članovi grupe – AFTERMARKET s.r.o., BRANOMARKET, s.r.o., BRANO SLOVAKIA, s.r.o. i DELTACOL CZ, s.r.o.